Make your own free website on Tripod.com

Innholdsliste

  Previous

Next

 

 
 

Innholdsliste 

 

 

Click in the list to goto that page
(Page scan at bottom)
  För Sparebanken ble til 3
    a) naturalhushold 3
    b) pengehushold 5
    c) gjeldsforlik 6
  Kornmagasinene 7
  Framlegg om sparebank 8
  Sparebanken i gang 11
  Borgerstua 15
  Delingen av Sigdal Sparebanken 18
  Sigdalsbanken 20
  Forvaltningskapital 49
  Planer for Sparebanken 50
  Direksjonen 53
  Formenn i diresjonen 54
  Ordförere i forstanderskapet 55
  Tilsynskomiteen 55
  Kasserere 56
  Sparebankgard 1943 58